Oprogramowanie

Zautomatyzowany system składu rocznika lub roczników bibliografii Expertus®

Układ wydruku wg:

System zapewnia:

Automatycznie tworzone są:

Ilustracje (przykłady wybranych opcji):

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - wydruk bibliografii