Oprogramowanie

Udostępnianie bibliografii na nośnikach zewnętrznych - Expertus® CD-ROM

Moduł Expertus®CD-ROM pozwala na wydawanie rocznika lub roczników bibliografii w postaci bazy danych umieszczonej na dowolnym nośniku zewnętrznym: płycie CD-ROM, DVD, pamięciach pendrive, kartach pamięci.
Własności systemu:

Ilustracje (na przykładzie Polskiej Bibliografii Lekarskiej):
Oferujemy także przygotowanie płyt CD-ROM.
Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - bibliografia na nośnikach zewnętrznych