Głębocki Jacek, Pietruszewski Grzegorz: Statystyka bibliometryczna w komputerowym systemie tworzenia bibliografii dorobku naukowego EXPERTUS 2000. Biuletyn GBL 2000 nr 363 s. 91-96.

ABSTRAKT

Omówiono wymagania stawiane nowoczesnemu oprogramowaniu bibliograficznemu w aspekcie sporządzania różnorodnych rankingów i sprawozdań. Przedstawiono przykłady zestawień bibliometrycznych tworzonych przy zastosowaniu systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus® w odniesieniu do:Dodatkowe informacje: splendor@splendor.net.pl
http://www.splendor.net.pl