Głębocki Jacek, Pietruszewski Grzegorz: Polskie bibliografie medyczne w internecie udostępniane w systemie EXPERTUS. Biuletyn GBL 2001 nr 364 s. 47-52.

ABSTRAKT

Omówiono podstawowe funkcje i znaczenie bibliografii dorobku naukowego wyższych uczelni i instytutów naukowych na przykładzie bibliografii medycznych. Przeprowadzono analizę wykorzystywania dodatkowych pól opisu w bibliografiach medycznych, pozwalających na wzbogacenie informacji bibliograficznej o statystykę bibliometryczną oraz dostęp do abstraktów i pełnych tekstów publikacji. Podano przykład zastosowania systemu Expertus® do tworzenia bibliografii cytowań pracowników naukowych. Przedstawiono stan prac nad udostępnianiem w internecie i na CD-ROM Polskiej Bibliografii Lekarskiej, jednej z największych bibliografii dziedzinowych w Polsce.

Dodatkowe informacje: splendor@splendor.net.pl
http://www.splendor.net.pl