Głębocki Jacek, Pietruszewski Grzegorz: Zastosowanie systemu EXPERTUS do udostępniania Polskiej Bibliografii Lekarskiej w internecie i na CD-ROM. Biuletyn GBL 2001 nr 365 s. 101-110.

ABSTRAKT

Omówiono zastosowanie systemu bibliograficznego Expertus do udostępniania Polskiej Bibliografii Lekarskiej.
Polska Bibliografii Lekarska tworzona i wydawana przez Główną Bibliotekę Lekarską jest podstawowym źródłem informacji o piśmiennictwie polskim z zakresu nauk biomedycznych.
Przedstawiono różne sposoby dystrybucji bazy przez Główną Bibliotekę Lekarską:Dodatkowe informacje: splendor@splendor.net.pl
http://www.splendor.net.pl