Oprogramowanie

Expertus - eksport danych do programu Ankieta OPI

Uniwersalność systemu Expertus zapewnia transport danych do każdego systemu ministerialnego oferującego opcję importu.

Expertus - eksport danych do programu Ankieta OPI:

System Expertus zapewnia eksport danych do programu Ankieta jednostki OPI 2009 (udostępnionego przez OPI 11 czerwca z poprawkami z późniejszymi poprawkami): Ankieta) i wykorzystywanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego do oceny działalności instytucji naukowych.
W najnowszej wersji uwzględniono zasady obowiązujące w sprawozdaniu za rok 2009 i uzupełnienia 2005-2008.
Expertus jest przygotowany do tworzenia wykazów na potrzeby jednostek każdego typu publikacji (artykuły) i monografii (całość i rozdziały) oraz redakcji (monografii i czasopism).
Ponadto moduł ExpSCI współpracujący z bazą ISI Web of Knowledge zapewnia uzyskiwanie łącznej liczby cytowań dla wydziału (jednostki naukowej).


Szczegółowa, ilustrowana instrukcja w serwisie technicznym po podaniu hasła: wejście dla użytkowników systemu Expertus


Ogólne zasady przenoszenia danych do systemu Ankieta Jednostek OPI są następujące:


Przeniesione opisy bedą miały podaną liczbę autorów ogółem i liczbę autorów z instytucji/wydziału.
Szczegółowe informacje w serwisie technicznym: wejście dla użytkowników systemu Expertus

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - transport danych do systemów ministerialnych