Lista czasopism punktowanych MNiSW 2012
(21 grudnia) w systemie Expertus


Lista opublikowana 21 grudnia 2012
- informacje i uwagi

Korzystając z plików pdf opublikowanych przez MNiSW 21 grudnia br. utworzyliśmy wykaz czasopism punktowanych z podziałem na listy A, B, C i udostępniamy go użytkownikom systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus w modułach rejestracyjnym i sprawozdawczym.
W trakcie prac nad konwersją danych przeprowadziliśmy analizę zawartości danych posługując się metodą zastosowaną poprzednio do analizy danych z 17 września (opis metody w publikacji w FBM).

Tak jak poprzednio natrafiliśmy na:
  1. błędne ISSN (nie spełniające warunków określonych przez issn.org),
  2. duplikaty czasopism (z różnymi ISSN),
  3. inne usterki (literówki, niekonsekwencje)
  4. oraz sytuacje poprawne, lecz niejednoznaczne z uwagi na zbyt wąski zakres danych identyfikujących czasopismo (w obliczu powyższego)

Poniżej prezentujemy wyniki analizy:
  1. błędnych ISSN
  2. identyczności tytułów
  3. zmian na liście A (jedna zmiana w tytule czasopisma)
  4. nowych zapisów na liście grudniowej (bez ścisłego porównania identyczności)
  5. zapisów usuniętych, które były na liście wrześniowej (bez ścisłego porównania identyczności)

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na następujące czasopisma:

1. ISSN


listapozycjatytułISSNpunkty
B 284 CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA 0009-479x 4
komentarz: poprawny ISSN: 0009-479X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
B 356 Dermatologia estetyczna 1507-661x 2
komentarz: poprawny ISSN: 1507-661X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
B 410 Ekologia i Technika 1230-462x 2
komentarz: poprawny ISSN: 1230-462X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
B 978 Papers on Global Change IGBP 1730-802x 2
komentarz: poprawny ISSN: 1730-802X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
B 1031 Polish Journal of Radiology 1733-134x 2
komentarz: poprawny ISSN: 1733-134X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
B 1048 Polski Przegląd Chirurgiczny 0032-373x 4
komentarz: poprawny ISSN: 0032-373X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 329 Archaiologikon Deltion 0572-622X 10
komentarz: poprawny ISSN: 0570-622X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 579 Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1234-5211 10
komentarz: poprawny ISSN (print) 1234-5210
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 582 Blake/An Illustrated Quarterly 0160-628x 10
komentarz: poprawny ISSN: 0160-628X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 1253 Ethnologia Balkanica. Journal for Southeast European Anthropology. Zeitschrift für die Anthropologie Südosteuropas. Journal d'anthropologie sud-est européen 1111-0411 12
komentarz: poprawny ISSN: 0111-0411
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 1267 Etnologické rozpravy / Ethnological Disputes 1335–5074 10
komentarz: jako separator 'en dash', powinien być 'hyphen-minus'
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 1531 Greek Roman and Byzantine Studies 0017–3916 14
komentarz: jako separator 'en dash', powinien być 'hyphen-minus'
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 2255 Kunst + Architektur in der Schweiz 1421-086x 10
komentarz: poprawny ISSN: 1421-086X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 2560 Miteilungsblatt des Instituts fur soziale Bewegungen 10173-2471 12
komentarz: poprawny ISSN: 0173-2471
komentarz: ponadto błąd w tytule - powinno być Mitteilungsblatt des Instituts für soziale Bewegungen
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 3307 Revue d'Histoire du Droit -Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 0070-7585 14
komentarz: poprawny ISSN: 0040-7585
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 3921 Texte zur Kunst 0940-9596 12
komentarz: poprawny ISSN: 0940-9459
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 4125 Utopian Studies 1045-991x 12
komentarz: poprawny ISSN: 1045-991X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 4158 Viking (Norsk arkeologisk arbok) 0332-608x 10
komentarz: poprawny ISSN: 0332-608X
  
listapozycjatytułISSNpunkty
A 8159 Phlebologie-Annales Vasculaires ****-**** 15
komentarz: na Wykazie brak ISSN, podany jako ****-****
komentarz: Na okładce czasopisma brak ISSN; porównanie danych wydawniczych wskazuje, że może być kontynuacją czasop. o ISSN 0031-8280
http://www.revue-phlebologie.org/donnees/aide/aide.php
  2. Identyczne tytuły


Analizy wymagają ponadto następujące sytuacje:
listapozycjatytułISSNpunkty
C 265 Antropologi Indonesia 1693-167X 12
powyżej: podany p-issn
C 266 Antropologi Indonesia 1693-6086 12
powyżej: podany e-issn
komentarz: to samo czasopismo
http://anthropology.fisip.ui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=20&Itemid=474
http://anthropology.fisip.ui.ac.id/httpdocs/left.htm
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 470 AS Mediatijdschrift 1377-5197 12
powyżej: czasopismo w latach 2011,2012 nie istnieje
C 471 AS mediatijdschrift 0773-5855 10
powyżej: czasopismo w latach 2011,2012 nie istnieje
komentarz: to samo czasopismo, oba issn nieaktualne w 2011 i 2012
komentarz: od 2007 (jesień/zima) jako Afterall 1465-4253 - na wykazie brak
http://www.afterall.org/journal/
http://www.afterall.org/journal/issue.16/
http://miar.ub.edu/consulta.php?issn=0773-5855
http://search.ugent.be/meercat/x/view/ser01/000045381
http://search.ugent.be/meercat/x/view/ser01/000953314
http://search.ugent.be/meercat/x/view/ser01/001461177
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 503 Australasian Victorian Studies 1325-2585 10
powyżej: prawdopodobnie niekompletny tytuł
C 504 Australasian Victorian Studies 1327-8746 10
powyżej: do 1994 Australasian Victorian studies journal 1327-8746
komentarz: to samo czasopismo
komentarz: Australasian Journal of Victorian Studies
komentarz: obecnie (28.12.2012) brak dostępnych numerów za lata 2011,2012
http://www.nla.gov.au/openpublish/index.php/AJVS/index
http://www.avsa.unimelb.edu.au/AVSA%20AVSJ.htm
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 697 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse oudheidkundige bond 0166-0470 10
powyżej: Bulletin K.N.O.B. / Koninklijke Nederlandse Oudheidkundige Bond
C 698 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse oudheidkundige bond 1381-1541 10
powyżej: ISSN nieaktualny
komentarz: to samo czasopismo
http://www.knob.nl/bulletin
http://library.wur.nl/WebQuery/clc/66151
http://library.wur.nl/WebQuery/clc/73925
  
listapozycjatytułISSNpunkty
A 1848 CEREBRAL CORTEX 1047-3211 40
powyżej: podany p-issn, e-issn to 1460-2199; Oxford University Press
C 816 Cerebral Cortex 1566-6816 14
powyżej: Plenum Press
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
A 1858 CHAOS 1054-1500 40
C 819 CHAOS 0108-4453 10
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 994 Dacoromania 1582-4438 10
powyżej: Bukareszt
C 995 Dacoromania 0342-0299 10
powyżej: Freiburg
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
A 3383 EYE 0950-222X 30
C 1337 Eye 0960-779X 14
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 1575 Helikon 0017-999X 10
powyżej: Budapeszt
C 1576 Helikon 0017-9981 10
powyżej: Helikon. Rivista di tradizione e cultura classica; Rzym
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
A 4032 IBERICA 1139-7241 15
powyżej: Madryt
C 1719 Iberica 0153-0364 10
powyżej: Paryż
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
A 6934 LEARNING & MEMORY 1072-0502 35
C 2318 Learning & Memory 0143-7534 14
komentarz: czasopismo o issn 1072-0502 - http://learnmem.cshlp.org/
http://learnmem.cshlp.org/
komentarz: o drugim brak danych poza wykazami powołującymi się na bazę ERiH i niekompletnymi inf. w katalogach internetowych (nie podającymi zasobów); brak danych na stronie "wydawcy" http://www.shef.ac.uk
http://www.shef.ac.uk
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 2351 Lexis. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica 2210-8823 10
C 2352 LEXIS. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica 0254-9239 12
powyżej: błędny tytuł, powinno być: Lexis, Peru
komentarz: różne czasopisma, w drugim błędny tytuł (wydawane po hiszpańsku)
http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lexis
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 2956 Philosophica 0379-8402 12
C 2957 Philosophica 0872-4784 10
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
C 3102 Quaderni di storia 1722-5043 10
C 3103 Quaderni di Storia 0391-6936 14
  
listapozycjatytułISSNpunkty
B 1347 Rozprawy Komisji Językowej 0076-0390 5
powyżej: Rozprawy Komisji Językowej. Łódzkie Towarzystwo Naukowe
B 1348 Rozprawy Komisji Językowej 0084-2990 4
powyżej: Rozprawy Komisji Językowej. Wrocławskie Towarzystwo Naukowe
komentarz: rożne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
B 1434 Studia Europejskie 2080-3567 3
powyżej: Gdynia
B 1435 STUDIA EUROPEJSKIE 1428-149X 8
powyżej: Warszawa
  
listapozycjatytułISSNpunkty
B 1469 Studia Judaica 1506-9729 7
powyżej: Kraków
C 3741 Studia Judaica 1221-5163 10
powyżej: Kluż-Napoka, Rumunia
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
A 9560 STUDIA PSYCHOLOGICA 0039-3320 15
powyżej: Bratysława
B 1506 Studia Psychologica 1642-2473 4
powyżej: Warszawa
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
A 9660 TALANTA 0039-9140 40
powyżej: metody chemiczne analityczne
C 3868 Talanta 0165-2486 10
powyżej: historia starożytna
komentarz: różne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
A 9973 URBAN EDUCATION 0042-0859 25
powyżej: Vanderbilt University, USA
C 4119 Urban Education 0143-9154 12
powyżej: Centre for Information and Advice on Educational Disadvantage, Manchester
komentarz: rożne czasopisma
  
listapozycjatytułISSNpunkty
B 1739 Zeszyty Naukowe 1642-9613 6
powyżej: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Handlu i Usług w Poznaniu
B 1740 Zeszyty Naukowe 1644-8979 2
powyżej: Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego
B 1741 ZESZYTY NAUKOWE 1641-9723 3
powyżej: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie
B 1742 Zeszyty Naukowe 1896-3862 1
powyżej: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Społeczno-Przyrodniczej w Lublinie
B 1743 Zeszyty Naukowe 1509-3670 4
powyżej: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Informatycznej w Warszawie
B 1744 Zeszyty Naukowe 1734-4468 3
powyżej: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji w Warszawie
B 1745 Zeszyty Naukowe 1897-2500 2
powyżej: Zeszyty Naukowe Uczelni Warszawskiej im. Marii Skłodowskiej-Curie
B 1747 Zeszyty Naukowe 0860-9608 5
powyżej: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego
komentarz: różne czasopisma


3. Zmiana na liście A


listapozycjatytułISSNpunkty
A 8389 Postępy Higieny i Medycyny Doświadczalnej 0032-5449 15
powyżej: obecnie podano tytuł w języku polskim
komentarz: poprzednio tytuł w języku angielskim Advances in Hygiene and Experimental Medicine


4. Nowe zapisy na liście grudniowej


Uwaga czasopisma wymienione poniżej mogły być na liście wrześniowej pod innym tytułem lub z innym numerem ISSN, tak jak jest w przypadku Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej - nie prowadziliśmy analizy w tym zakresie.
listapozycjatytułISSNpunkty
B 69 Acta Universitatis Wratislaviensis. Niemcoznawstwo 2084-252X 5
B 87 Alergologia Immunologia 1731-9404 2
B 107 Annales Academiae Medicae Stetinensis 1427-440X 4
B 138 Annals of Warsaw University of Life Sciences- SGGW Animal Science 1898-8830 3
B 163 Archives of Perintal Medicine 1505-0580 4
B 169 Archivum Combustionis 0208-4198 2
B 182 Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii 0324-8267 2
B 231 BIODIVERSITY: RESEARCH AND CONSERVATION 1897-2810 2
B 240 Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Seria Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna 1898-8326 2
B 257 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 1234-5865 5
B 284 CHIRURGIA NARZĄDÓW RUCHU I ORTOPEDIA POLSKA 0009-479x 4
B 308 Commentationes Mathematicae 2080-1211 5
B 356 Dermatologia estetyczna 1507-661x 2
B 384 DYSKURS. Pismo Naukowo-Artystyczne ASP we Wrocławiu 1733-1528 4
B 410 Ekologia i Technika 1230-462x 2
B 518 Gazeta Farmaceutyczna 1230-9923 2
B 522 Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa 1734-5677 5
B 555 Gospodarka Polski. Prognozy i Opinie 1644-5430 3
B 558 HANDEL WEWNETRZNY 0438-5403 6
B 576 Hydraulika i Pneumatyka 1505-3954 2
B 747 Kultura i Historia 1642-9826 6
B 755 Kwartalnik Historii Żydów 1899-3044 10
B 760 Kwartalnik Ortopedyczny 1230-1043 2
B 820 Materiały Elektroniczne 0209-0058 4
B 861 Mineralogia 1899-8291 3
B 872 Monitor Prawa Celnego i Podatkowego 1732-5544 7
B 887 Nauka i Szkolnictwo Wyższe 1231-0298 7
B 896 Nawozy i Nawożenie 1509-8095 3
B 959 Orbis Linguarum 1426-7241 6
B 967 Orzecznictwo Sądów Polskich 0867-1850 5
B 978 Papers on Global Change IGBP 1730-802x 2
B 979 Paragraf Na Drodze. Prawne i kryminalistyczne problemy ruchu drogowego 1505-3520 1
B 993 Perinatologia, Neonatologia i Ginekologia 1899-5624 2
B 1000 Phytopathologia 2081-1756 2
B 1012 Pojazdy Szynowe 0138-0370 4
B 1031 Polish Journal of Radiology 1733-134x 2
B 1048 Polski Przegląd Chirurgiczny 0032-373x 4
B 1115 Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej. 1733-0718 2
B 1202 Przegląd Papierniczy 0033-2291 2
B 1217 Przegląd Prawno-Ekonomiczny 1898-2166 4
B 1218 Przegląd Sądowy 0867-7255 5
B 1223 PRZEGLĄD STATYSTYCZNY 0033-2372 7
B 1227 Przegląd Więziennictwa Polskiego 1230-4433 2
B 1231 Przegląd Zachodniopomorski 0552-4245 7
B 1239 Przyszłość: Świat-EUROPA-POLSKA 1895-0949 2
B 1306 Rocznik Żyrardowski 1731-0474 2
B 1331 Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku 2081-1063 2
B 1379 SEPSIS 1898-6307 2
B 1439 Studia Gdańskie 0137-4338 2
B 1446 Studia Historyczne 0025-1429 5
B 1451 Studia i Badania Naukowe 1897-2829 2
B 1469 Studia Judaica 1506-9729 7
B 1477 Studia Maritima 0137-3587 4
B 1539 Studia Zachodnie 1428-0663 2
B 1565 Sztuka i Dokumentacja 2080-413X 4
B 1578 TASK Quarterly 1428-6394 4
B 1608 Terapia 1230-3917 4
B 1616 The Journal of Polish Society for Geometry and Engineering Graphics 1644-9363 2
B 1621 The RING 0035-5429 2
B 1723 ZARZĄDZANIE PUBLICZNE. ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SPRAW PUBLICZNYCH UJ 1896-0200 5
B 1758 Zeszyty Naukowe Ekonomiczne Problemy Usług 1896-382X 6
B 1840 Ziemniak Polski 1425-4263 2
B 1841 Zoologica Poloniae. Archivum Societatis Zoologorum Poloniae 0044-510X 4
C 27 Acta Classica. Classical Association of South Africa 0065-1141 10
C 84 Ágora. Estudos Clássicos em Debate 0874-5498 10
C 289 Appunti Romani di Filologia. Studi e comunicazioni di filologia, linguistica e letteratura greca e latina 1129-3764 10
C 579 Biuletyn Informacyjny Konserwatorów Dzieł Sztuki 1234-5211 10
C 608 Bollettino di studi latini 0006-6583 10
C 698 Bulletin van de Koninklijke Nederlandse oudheidkundige bond 1381-1541 10
C 850 Classical Bulletin. A Journal of International Scholarship and Special Topics 0009-8337 12
C 854 Classical World 0009-8418 10
C 1154 EIDOLA International Journal of Classical Art History 1824-6192 12
C 1439 Fragmenta. Journal of the Royal Netherlands Institute in Rome 1784-410X 12
C 1457 GALENOS Rivista di filologia dei testi medici antichi 1973-5049 12
C 1531 Greek Roman and Byzantine Studies 0017–3916 14
C 1723 IKON- Journal of Iconographic Studies 1846-8551 14
C 1733 Images. The International Journal of European Film, Performing Arts and Audiovisual Communication 1731-450X 12
C 1819 International Journal of the classical tradition (Boston) 1073-0508 12
C 2051 Journal of Ethnography 0862-8351 12
C 2167 Journal of the Printing Historical Society 0079-5321 12
C 2215 Keria. Studia Latina et Graeca 1580-0261 10
C 2228 Koinonia 0393-2230 10
C 2262 Kunstiteaduslikke Uurimusi / Studies on Art and Architecture 1406-2860 10
C 2290 Landscape Journal 0277-2426 14
C 2352 LEXIS. Poetica, retorica e comunicazione nella tradizione classica 0254-9239 12
C 2473 Meander 0025-6285 10
C 2543 Metropolitan Museum of Art Journal 0077-8958 12
C 2656 Napoli nobilissima 0027-7835 12
C 2860 PAIDEIA 0030-9435 10
C 2904 PARTHICA Incontri di culture nel mondo antico 1128-6342 10
C 2935 Perspective 1777-7852 14
C 2980 Photography and Culture 1751-4517 12
C 3010 Pontica 1013-4247 10
C 3109 Quaderns d'arquitectura i urbanisme 0211-9595 10
C 3126 QUINTANA. Revista de estudios del Departamento de Historia del Arte 1579-7414 12
C 3151 Recherches augustiniennes 0484-0887 12
C 3169 Relicta. Archeologie, Monumenten- en Landschapsonderzoek in Vlaanderen 1783-6425 12
C 3219 Revija fotografija 1408-3566 10
C 3307 Revue d'Histoire du Droit -Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis 0070-7585 14
C 3328 Revue des Etudes Augustiniennes et Patristiques 0035-2012 12
C 3413 Rivista di storia della miniatura 1126-4772 14
C 3514 SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR CULTURAL HERITAGE 1121-9122 12
C 3549 Segno e testo. International journal of manuscripts and text transmission 2037-0245 10
C 3556 Seminari Romani 1129-5953 12
C 3737 Studia Humaniora Tartuensia 1406-6203 10
C 3851 SYMBOLAE ANTIQVARIAE 1972-6538 12
C 3869 Talia Dixit. Revista Interdisciplinar de Retórica e Historiografía 1886-9440 10
C 3921 Texte zur Kunst 0940-9596 12
C 3948 The Journal of Modern Craft 1749-6772 12
C 4080 Trends in Classics 1866-7473 14
C 4125 Utopian Studies 1045-991x 12
C 4203 Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte 0083-9981 14
C 4337 Kino i vreme - Cinema and Time 0323-9942 10


4. Zapisy usunięte, które były na liście wrześniowej


Uwaga czasopisma mogą być na liście grudniowej pod innym tytułem lub z innym numerem ISSN, tak jak jest w przypadku Biuletynu Wojskowej Akademii Technicznej - nie prowadziliśmy analizy w tym zakresie.
listapozycjatytułISSNpunkty
B 108 Annales Societatis Mathematicae Polonae. Seria 1: Commentationes Mathematicae 0373-8299 5
B 249 Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej 0366-4988 5
B 300 Communications in Computer and Information Science 1865-0929 6
B 1748 Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług 1640-6818 6
C 59 Addiction Research & Theory 1476-7392 12
C 70 Aevum 1827-787X 10
C 196 Anglo-Saxon England 1474-0532 14
C 245 Anthropological Journal of European Cultures 0960-0604 12
C 255 Anthropology today 1467-8322 12
C 383 Archive for Mathematical Logic 0933-5846 12
C 518 Axiomathes 1572-8390 12
C 614 Book History 1529-1499 12
C 825 Chemistry Education Research and Practice 1756-1108 14
C 860 Clinical Neuropsychologist 0920-1637 12
C 924 Contemporary Theatre Review 1477-2264 10
C 1116 East European Politics and Societies 1533-8371 12
C 1146 Educational Philosophy and Theory 1469-5812 12
C 1205 Epilepsia 0356-598X 14
C 1321 European Medieval Drama 1287-7484 12
C 1453 Freiburger Zeitschrift für Philosophie und Theologie 1422-4380 10
C 1475 Gender, Work and Organization 1468-0432 14
C 1491 Germanic Review (The) 1930-6962 12
C 1538 Greek Roman and Byzantine Studies 0017-3916 12
C 1688 History Workshop Journal 0309-2984 14
C 1919 Jaarboek van het Koninklijk Museum voor schone kunsten (Antwerpen), Antwerp Royal Museum Annual 0770-3104 10
C 2017 Journal of Asian and African Studies 0387-2807 12
C 2063 Journal of Forensic Psychiatry & Psychology 1478-9957 10
C 2157 Journal of Studies on Alcohol and Drugs 0096-882X 14
C 2163 Journal of the Audio Engineering Society 0004-7554 10
C 2324 Learning Media and Technology 1358-1651 12
C 2349 Lettre de Zuylen et du Pontet SINCE 2006: Cahiers Isabelle de Charriere / Belle de Zuylen Papers 1872-7832 10
C 2422 Logopedics, Phoniatrics, Vocology 1651-2022 12
C 2550 Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies. 1782-3404 10
C 2592 Modern Italy 1469-9877 10
C 2655 Naamkunde. Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlands taalgebied 0167-5357 10
C 2674 Nature Reviews Neuroscience 1471-003X 14
C 2735 Nordic Journal of Music Therapy 0809-8131 12
C 2737 Nordic Psychology 0029-1463 10
C 3007 Polish Journal of Philosophy (Former title: Reports on Philosophy) 0324-8712 10
C 3027 Poznan Studies in Contemporary Linguistics 0137-2459 10
C 3200 Research in Drama Education 1470-112X 12
C 3396 Rivista di cultura classica e medioevale 1724-062X 10
C 3404 Rivista di Letteratura Italiana 1724-0638 10
C 3438 Romance Studies Alternate Ed --------- 12
C 3915 Texte zur Kunst 0940-9459 10
C 3945 The Journal of the Society for American Music 1752-1971 12
C 4193 Wiek XIX. Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza 0137-9658 10
C 4222 World of Music 0043–8774 12
C 4304 Zeitschrift für Pädagogik 0044–3247 10

Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Rozporządzenia i komunikaty MNiSW

2013

2012

Splendor, Expertus, cytowania

Lista czasopism punktowanych 2012

wg wykazu z 21 grudnia 2012