LIBRI - bibliografska baza knjiga
Sva prava pridržana © Knjižnica i Informacijsko-dokumentacijski centar Instituta za međunarodne odnose      |      English
Upute
Izaberite riječ iz kazala. Primjeri: autor    predmetnice
U polje 'Autori - samo prezimena' moguće je upisati prezimena više autora: primjer
U polja 'Naslov – bilo koja riječ' i 'Korporativni autor – bilo koja riječ' moguće je upisati više riječi iz naslova ili iz naziva korporativnog autora, tj. institucije.
Primjeri: Naslov – bilo koja riječ    Korporativni autor – bilo koja riječ
Odaberite operator:
Ograničiti pretraživanje na sljedeće godine:
Oblik prikaza:
Način pretraživanja
Vidi - Upute

Knjižnica i Informacijsko-dokumentacijski centar Institut za međunarodne odnose

WWW Gateway Expertus za CDS/ISIS baze podataka © SPLENDOR, Poljska