Oprogramowanie

Expertus, bibliografia, bibliometria

Przegląd zastosowań systemu Expertus

Dorobek naukowy, punktacja, sprawozdawczość, raporty, bibliometria, rankingi, Ankieta Jednostki, cytowania, system dokumentacji projektów badawczych, bibliografie dziedzinowe, tezaurusy i inne. Szczegółowe informacje

Bibliografia publikacji, bibliometria, cytowania

Expertus® - system tworzenia bibliografii dorobku naukowego i bibliografii cytowań: statystyka i analiza bibliometryczna, rankingi, ocena parametryczna, cytowania, indeks Hirscha, punktacja Impact Factor, MNiSW - MNiI - KBN, punktacja wewnętrzna, ERIH i inne. Szczegółowe informacje

Bibliografia zawartości wydawnictw

Expertus® - system tworzenia bibliografii zawartości wydawnictw: baza bibliograficzna dokumentująca zawartość wydawnictw; podłaczanie abstraktów, pełnych tekstów, kolekcji czasopism elektronicznych; wyszukiwanie wspomagane tezaurusem. Szczegółowe informacje

Autokre@tywność SPIN - system przepływu informacji naukowej

Expertus®SPIN - system przepływu informacji naukowej: zintegrowany system informatyczny wspomagający proces konstruowania tematów badawczych oraz rozliczania wyników w oparciu o publikacje będące efektem badań. Baza danych tworzona i wykorzystywana przez pracowników naukowych oraz dział nauki.
Dostępna także wersja dokumentacyjna dla bibliotek.
Szczegółowe informacje

System tworzenia i obsługi tezaurusów

Specjalistyczny system tworzenia i obsługi tezaurusów od podstaw lub na podstawie wersji obcojęzycznej; zastosowanie w zaawansowanym przeszukiwaniu bibliografii dziedzinowych, baz zawartości czasopism i innych wydawnictw z określonej dziedziny. Szczegółowe informacje

Bazy CDS/ISIS na WWW

Udostępnianie baz CDS/ISIS w internecie: kompletne rozwiązania dla bibliotek oraz engine dla programistów. Szczegółowe informacje

Migracja bazy danych CDS/ISIS do postaci SQL

Automatyczna konwersja dowolnych baz danych CDS/ISIS do postaci SQL. Szczegółowe informacje

Bibliometria w bazach CDS/ISIS

Specjalne zastosowanie modułu bibliometrycznego do bibliografii tworzonych w systemie CDS/ISIS Szczegółowe informacje

Wypożyczalnia internetowa dla baz katalogowych CDS/ISIS

Obsługa wypożyczeń i rezerwacji książek poprzez internet Szczegółowe informacje

Bazy CDS/ISIS na płytach CD-ROM, DVD, pamięciach pendrive

System wyszukiwawczy do baz danych CDS/ISIS zapewniający działanie z nośników zewnętrznych bez instalacji w systemie Szczegółowe informacje

Baza lektur

Baza lektur dla studentów - obowiązkowych i rekomendowanych Szczegółowe informacje

Konwersja danych katalogowych

Specjalistyczne oprogramowanie konwersji baz CDS/ISIS do formatu marc21 Szczegółowe informacje

Zamiana opisów z edytora tekstu do internetowej bazy danych

Konwersja danych z edytora tekstu do internetowej bazy danych Szczegółowe informacje

Systemy obsługi i przetwarzania tekstowych baz danych

Pełna obsługa siatki haseł i artykułów encyklopedii; elektroniczne biblioteki norm; konwersje danych do postaci elektronicznej Szczegółowe informacje

Systemy mobilne

Systemy mobilne w bibliotekach i zastosowaniach przemysłowych Szczegółowe informacje

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus