Oprogramowanie

Ogólny opis systemu bibliograficznego Expertus®

Moduł rejestracyjny

Podstawowe funkcje systemu

Expertus jest uniwersalnym systemrm bibliograficznym i bibliometrycznym, z powodzeniem wykorzystywanym i przetestowanym w kilkudziesięciu bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej różnych specjalności, w tym w bibliotekach uczelni i instytutów medycznych, bibliotekach politechnik i instytutów technicznych, uniwersytetów i innych.

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - moduł rejestracji