Oprogramowanie

Ogólny opis modułu tworzenia bazy bibliograficznej Expertus®

Moduł rejestracyjny Moduł tworzenia bazy bibliograficznej Expertus® z wykazami czasopism punktowanych MEiN 21 grudnia 2021, 2012,2013,2014,2015,2016 oraz 2013-2016 oraz z wykazami konferencji z 21 grudnia 2021 i wydawców – 22 lipca 2021 Expertus jest uniwersalnym systemrm bibliograficznym i bibliometrycznym, z powodzeniem wykorzystywanym i przetestowanym w kilkudziesięciu bibliotekach i ośrodkach informacji naukowej różnych specjalności, w tym w bibliotekach uczelni i instytutów medycznych, bibliotekach politechnik i instytutów technicznych, uniwersytetów i innych.

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - moduł rejestracji