Oprogramowanie

Ogólny opis modułu udostępnianie bibliografii w sieci internet - Expertus®WWW

Dane zawarte w bazie mogą być udostępniane w Internecie przy użyciu modułu Expertus®WWW.

Moduł Expertus®WWW zapewnia:

Moduł www

Warunki działania systemu:

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - moduł WWW