Oprogramowanie

Udostępnianie bibliografii w sieci Internet - Expertus®WWW

Dane zawarte w bazie mogą być udostępniane w Internecie przy użyciu modułu Expertus®WWW.

Moduł Expertus®WWW zapewnia:

Moduł rejestracyjny

Warunki działania systemu:

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - moduł WWW