Data opublikowania: 1 marca 2023, data aktualizacji: 2 marca 2023

Expertus - moduł zestawień statystycznych

Zaawansowane analizy statystyczne

Tworzenie tabel przedstawnych i interaktywnych wykresów

img_f02.png

Układ

  typami publikacji - wyniki dla łącznie dla podanych lat

  latami - wyniki łącznie dla wskazanych typów publikacji

 

Dane z bazy Expertus i źródeł zewnętrznych

Dane mogą pochodzić bezpośrednio z systemu Expertus, innych systemów dokumentujących dorobek publikacyjny oraz innych systemów typu CRIS

dis_000.png

Zestawienia:

  liczba publikacji ogółem

  liczba publikacji punktowanych

  suma punktacji

  liczba publikacji ze wskaźnikiem IF

  suma IF

  maksymalny IF w pojedynczej pracy

  średnia liczba autorów

  efektywność wg punktów

  efektywność wg IF

 

Selekcja danych

Analizę i wizualizację można uzyskać dla dowolnego zapytania wyszukiwawczego np. 1) autor, rok lub zakres lat, 2) wskazane typy publikacji, rok zakres lat dla całej uczelni, wydziału lub jednostki organizacyjnej, 3) cała uczelnia, wydział lub jednostka organizacyjna dla publikacji o punktacji przynajmniej 70 dostępnych w open access, 4) wybrana dyscyplina, rok lub zakres lat itd.

sea_000.png

Wyszukiwanie

  wg dowolnych warunków

  na bieżąco

 

Parametry analizy

Określenie rodzaju tabeli przestawnej.

cfg_000.png

Typ zestawienia

  typami publikacji - wyniki dla łącznie dla podanych lat

  latami - wyniki łącznie dla wskazanych typów publikacji

 

Dostępne wykazy typów publikacji

podział ogólny - artykuł / monografia / rozdział-fragment, typ formalny publikacji, typ merytoryczny publikacji, tzw. "cechy PBN", typy publikacji określone w rozporządzeniu o ewaluacji

sel_000.png

Podział wg

  rodzaju dokumentu

  typów formalnych

  typów merytorycznych

  "cech" PBN

  rozporządzenia ewaluacyjnego

 

Przykładowe tabele

Typy publikacji - zakres lat

tab_ab0.png

Zestawienie

  dla każdego typu publikacji wykaz lat

  liczba ogółem, punktowanych, wartość

  średnia liczba autorów, efektywność

 

Zakres lat - typy publikacji

tab_cd0.png

Zestawienie

  dla każdego roku wykaz typów publikacji

  liczba ogółem, punktowanych, wartość

  średnia liczba autorów, efektywność

 

Przykładowe wykresy

Liczba prac ogółem

img_b00.png

Zestawienie

  wg typów publikacji

  wyniki łącznie dla lat

 

Liczba prac ogółem

img_d00.png

Zestawienie

  w poszczególnych latach

  wyniki łącznie dla typów publikacji

 

Liczba prac punktowanych

img_b01.png

Zestawienie

  wg typów publikacji (art. pol. i zagr.)

  liczba punktacji łącznie w podanych latach

 

Liczba prac punktowanych

img_d01.png

Zestawienie

  wg lat

  punktacja łącznie: art. polskie i zagr.

 

Wartość punktacji

img_b02.png

Zestawienie

  wg typów publikacji (art. pol. i zagr.)

  wartość punktacji łącznie w podanych latach

 

Wartość punktacji

img_d02.png

Zestawienie

  w poszczególnych latach

  punktacja łącznie: art. polskie i zagr.

 

Liczba prac z IF

img_b03.png

Zestawienie

  wg typów publikacji (art. pol. i zagr.)

  liczba prac z IF łącznie w podanych latach

 

Liczba prac z IF

img_d03.png

Zestawienie

  w poszczególnych latach

  punktacja łącznie: art. polskie i zagr.

 

Łączna wartość IF

img_b04.png

Zestawienie

  wg typów publikacji (art. pol. i zagr.)

  wartość punktacji łącznie w podanych latach

 

Łączna wartość IF

img_d04.png

Zestawienie

  w poszczególnych latach

  punktacja łącznie: art. polskie i zagr.

 

Maksymalny IF w pojedynczej pracy

img_b05.png

Zestawienie

  wg typów publikacji (art. pol. i zagr.)

  maksymalny IF w podanych latach

 

Maksymalny IF w pojedynczej pracy

img_d05.png

Zestawienie

  w poszczególnych latach

  maksymalny IF w art. polskich i zagr.

 

Średnia liczba autorów w publikacji - latami

img_d06.png

Zestawienie

  w poszczególnych latach

  średnia liczba autorów łącznie: art. polskie i zagr.

 

Średnia liczba autorów w publikacjach podanych typów

img_b06.png

Zestawienie

  typy publikacji (art. pol. i zagr.)

  średnia dla podanego zakresu lat

 

Efektywność - punkty w latach

img_d07.png

Zestawienie

  w poszczególnych latach

  wyniki efektywności łącznie: art. polskie i zagr.

 

Efektywność - punktacja publikacji wybranych typów

img_b07.png

Zestawienie

  typy publikacji (art. pol. i zagr.)

  wyniki efektywności łącznie dla zakresu lat

 

Efektywność - IF w latach

img_d08.png

Zestawienie

  w poszczególnych latach

  wyniki efektywności łącznie: art. polskie i zagr.

 

Efektywność - IF dla art. pol. i zagr.

img_b08.png

Zestawienie

  typy publikacji (art. pol. i zagr.)

  wyniki efektywności łącznie dla zakresu lat