Publikacje o systemie Expertus:

Wykaz wybranych publikacji przedstawiających zastosowania systemu Expertus® i jego modułów w zakresie:

Splendor, Expertus, cytowania

Publikacje z: