Publikacje o systemie Expertus:

Wykaz wybranych publikacji, w których można znaleźć informacje o systemie Expertus® (dot. bibliografii dorobku naukowego, bibliometrii, sprawozdawczości, systemu przepływu informacji naukowej, bibliografii zawartości wydawnictw, bibliografii regionalnych, tezaurusów):

Splendor, Expertus, cytowania

Publikacje z: