Data opublikowania: 1 lipca 2023, data aktualizacji: 5 lipca 2023

Integracja systemu Expertus z Web of Science Journal API (JCR)

jcr03.png

wykorzystanie interfejsu API udostępnianego przez Clarivate pozwala na pełną integrację bazy bibliograficznej tworzonej w systemie Expertus z Journal Citation Reports; można także ograniczyć się do pobierania podstwowych danych bibliograficznych.

Najczęściej wykorzystywane dane

jcr04.png

Najczęściej wykorzystywane są następujące dane: Impact Factor (IF), IF 5-letni, IF jednoroczny oraz kwartyle w kategoriach dziedzinowych czasopisma.

Kwartyle w kategoriach dziedzinowych czasopism

jcr05.png

Kwartyle są pobierane dla wszystkich kategorii dziedzinowych czasopisma i uwzględnieniają wszystkie edycje JCR (IF czasopisma może być w różnych kwartylach w różnych kategoriach dziedzinowych, a ponadto może być w różnych kwartylach tej samej kategorii dziedzinowej rozpatrywanej w różnych edycjach JCR. Takie rozwiązanie gwarantuje uzyskiwanie rzetelnych wyników w czasie analizy danych (takiej własności nie miałoby na przykład posługiwanie się tylko jednym, najwyższych kwartylem, bez uwzględniania różnych kategorii i edycji).

Korzyści z integracji

jcr06.png

Interfejs API pozwala na błyskawiczną aktualizację danych bezpośrednio po ich opublikowaniu w JCR (wszystkie warianty Impact Factor, np. IF "standardowy" tj. 2-letni, IF 5-letni, IF jednoroczny, wszystkie kwartyle w wszystkich kategoriach dziedzinowych i edycjach JCR). Możliwe jest także pobranie w dowolnej chwili pełnych danych od roku 1997, co pozwala na przykład na wykorzystywanie wszystkich wariantów IF w modułach analitycznych systemu Expertus.

Metoda integracji

jcr07.png

Expertus pobiera dane w trybie automatycznym, zapewniając dużą szybkość działania, nawet w przypadku synchronizacji całości danych od 1997 (przykładowo pobranie IF i kwartyli od 1997-… dla 15000 publikacji z 2300 czasopism JCR w 30 min.). Obsługuje przypadki szczególne zapewniając uzyskanie automatyzacji także w sytuacji rozbieżności danych (zmiany issn, tytułu, formy wydawniczej itp.). Niewłaściwe dane w opisie bibliograficznych nie powodują przerwania pobierania danych. Komunikaty o wynikach przetwarzania są czytelne i jednoznaczne.

Przykład prostego zapytania: autor i pierwszy kwartyl w danej kategorii

jcr00.png

Wynik wyszukiwania

jcr01.png

Wykaz artykułów z czasopism w pierwszym kwartylu podanej kategorii dziedzinowej.
Opis bibliograficzny uzupełniony automatycznie o IF, IF 5-letni, wykaz wszystkich kategorii dziedzinowych wraz z kwartylami.