Oprogramowanie

Udostępnianie dowolnych baz danych CDS/ISIS na płycie CD-ROM, DVD, pamięciach pendrive

Expertus®CD-ROM umożliwia dystrybucję baz danych CDS/ISIS na płytach CD-ROM.

Funkcje oprogramowania:

Ilustracje (na przykładzie Polskiej Bibliografii Lekarskiej):

Warunki techniczne działania systemu


Użytkownik korzystający z bazy wydanej na płycie CD-ROM musi mieć zainstalowany na swoim komputerze system operacyjny Windows 95, Windows 98, Windows Me, Windows NT, Windows 2000 lub Windows XP.
Expertus®CD-ROM współpracuje z edytorami Word, OpenOffice, WordPad.

Baza CDS/ISIS jest udostępniana bezpośrednio, bez konwersji i przekształceń, jednak zastosowanie dodatkowego oprogramowania Expertus®INV pozwala pokonać systemowe ograniczenia bazy CDS/ISIS i indeksować w zbiorze odwróconym terminy o długości przekraczającej 30 znaków.

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - bazy CDS/ISIS na nośnikach zewnętrznych