Oprogramowanie

Migracja bazy danych CDS/ISIS do postaci SQL

Expertus®SQL - oprogramowanie konwersji dowolnych baz danych CDS/ISIS do postaci SQL umożliwiające dokonanie automatycznej migracji do środowiska typu SQL np. MySQL, Postgress, Microsoft SQL, Oracle.

Moduł konwersji dokonuje automatycznej analizy struktury bazy danych w formacie CDS/ISIS, sprawdzając:

Konwersja jest możliwa także dla baz danych, których struktura faktyczna nie jest zgodna ze strukturą zdefiniowaną w pliku FDT, natomiast funkcja wyszukiwania wielokrotnych wystąpień podpól o tym samym identyfikatorze w obrębie tego samego pola umożliwia korektę danych w bazie CDS/ISIS.
System tworzy pliki wyjściowe umozliwiające automatyczne zdefiniowanie struktury nowej bazy w postaci SQL i import danych z bazy CDS/ISIS.

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - migracja baz CDS/ISIS do SQL