Oprogramowanie

System tworzenia i obsługi tezaurusów

Specjalistyczny system tworzenia i obsługi tezaurusów od podstaw lub na podstawie wersji obcojęzycznej; zastosowanie w zaawansowanym przeszukiwaniu bibliografii dziedzinowych, baz zawartości czasopism i innych wydawnictw z określonej dziedziny.

System obsługuje dane w wersji polskiej i obcojęzycznej:

tezaurus dziedzinowy


Efekty zastosowania systemu w Głównej Bibliografii Lekarskiej (Dział Bibliografii Medycznych):

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - obsługa tezaurusów