Lista czasopism punktowanych MNiSW 2014
(korekta z 25 marca 2015) w systemie ExpertusKorekta opublikowana 27 marca 2015
- informacje i uwagi


Korzystając z pliku pdf opublikowanego przez MNiSW 27 marca 2015 zmodyfikowaliśmy wykaz czasopism z 31 grudnia 2014 i udostępniamy go użytkownikom systemu bibliograficzno-bibliometrycznego Expertus w modułach rejestracyjnym, sprawozdawczym i transportu do PBN.
W trakcie prac nad konwersją danych przeprowadziliśmy uproszczoną analizę zawartości danych posługując się wybranymi elementami metody zastosowanej poprzednio do analizy danych z 17 września 2012, 21 grudnia 2012, 31 grudnia 2014 (opis metody w publikacji w FBM).

Należy zwrócić uwagę na to, że "obwieszczenie o sprostowaniu błędów w wykazie czasopism naukowych" dotyczy wyłącznie:
  1. zmian punktacji dla czasopism zawartych w wersji z 31 grudnia 2014
  2. zmian numerów ISSN dla czasopism zawartych w wersji z 31 grudnia 2014
  3. uzupełnienia wykazu B i wykazu C o nowe pozycje

Obwieszczenie nie usuwa żadnych czasopism z wykazu opublikowanego 31 grudnia 2014.

Obwieszczenie nie podaje niestety numerów pozycji dla czasopism, o które poszerzoną listę, co może znacząco utrudnić czytelność ewentualnych kolejnych korekt. (w wykazie zaimportowanym do systemu Expertus dodaliśmy własną numerację, ale poniżej nie posługujemy się nią).
Wśród 180 pozycji, o które poszerzono część B wykazu są 24 czasopisma, których tytuły pokrywają się z tytułami czasopism zamieszczonymi już na wykazie z grudnia 2014 w częściach A (23 przypadki) oraz B (1 przypadek).

We wszystkich przypadkach numery ISSN są różne i bez szczegółowej analizy nie można jednak stwierdzić, czy są to różne czasopisma, czy te same czasopisma z różną punktacją z p-ISSN i ponownie z e-ISSN, ponieważ na liście grudniowej występują obie sytuacje, np. to samo czasopismo: Poznan Studies in Contemporary Linguistics (0137-2459) na wykazie C, mimo że na wykazie A jest: Poznan Studies in Contemporary Linguistics (1897-7499) i różne czasopisma np. CHAOS (1054-1500) na wykazie A i CHAOS (0108-4453) na wykazie C.

Identyczne tytuły z różnymi ISSN

data wykaz pozycja tytuł ISSN punkty
2014.12.31   A 7799 MEDICAL SCIENCE MONITOR 1643-3750 15
2015.03.25   B --- Medical Science Monitor 1234-1010 10
 
2014.12.31   A 4498 IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 1745-1345 15
2015.03.25   B --- IEICE TRANSACTIONS ON COMMUNICATIONS 0916-8516 10
 
2014.12.31   A 4499 IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS 1745-1353 15
2015.03.25   B --- IEICE TRANSACTIONS ON ELECTRONICS 0916-8524 10
 
2014.12.31   A 4500 IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES 1745-1337 15
2015.03.25   B --- IEICE TRANSACTIONS ON FUNDAMENTALS OF ELECTRONICS COMMUNICATIONS AND COMPUTER SCIENCES 0916-8508 10
 
2014.12.31   A 4501 IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS 1745-1361 15
2015.03.25   B --- IEICE TRANSACTIONS ON INFORMATION AND SYSTEMS 0916-8532 10
 
2014.12.31   A 5273 Iranian Red Crescent Medical Journal 2074-1804 15
2015.03.25   B --- Iranian Red Crescent Medical Journal 1561-4395 10
 
2014.12.31   A 5671 JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 1582-4934 35
2015.03.25   B --- JOURNAL OF CELLULAR AND MOLECULAR MEDICINE 1582-1838 10
 
2014.12.31   A 5737 JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 1552-4604 30
2015.03.25   B --- JOURNAL OF CLINICAL PHARMACOLOGY 0091-2700 10
 
2014.12.31   A 6118 Journal of Function Spaces and Applications 0972-6802 25
2015.03.25   B --- Journal of Function Spaces and Applications 2090-8997 10
 
2014.12.31   B 1088 Journal of Health Science 2328-7136 3
2015.03.25   B --- JOURNAL OF HEALTH SCIENCE 1344-9702 10
 
2014.12.31   A 6206 JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 1029-8479 40
2015.03.25   B --- JOURNAL OF HIGH ENERGY PHYSICS 1126-6708 10
 
2014.12.31   A 8096 Nanoscale Research Letters 1556-276X 30
2015.03.25   B --- Nanoscale Research Letters 1931-7573 10
 
2014.12.31   A 8197 NEURAL PLASTICITY 2090-5904 25
2015.03.25   B --- NEURAL PLASTICITY 0792-8483 10
 
2014.12.31   A 8293 NEW PHYTOLOGIST 1469-8137 45
2015.03.25   B --- NEW PHYTOLOGIST 0028-646X 10
 
2014.12.31   A 8337 Nordic Journal of Music Therapy 0809-8131 20
2015.03.25   B --- Nordic Journal of Music Therapy 0803-9828 10
 
2014.12.31   A 9548 Review of Network Economics 2194-5993 20
2015.03.25   B --- Review of Network Economics 1446-9022 10
 
2014.12.31   A 9585 Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental 1807-1929 15
2015.03.25   B --- Revista Brasileira de Engenharia Agricola e Ambiental 1415-4366 10
 
2014.12.31   A 9604 Revista Ciencia Agronomica 1806-6690 25
2015.03.25   B --- Revista Ciencia Agronomica 0045-6888 10
 
2014.12.31   A 9629 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 1853-8665 20
2015.03.25   B --- REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 0370-4661 10
 
2014.12.31   A 9863 Science Signaling 1945-0877 40
2015.03.25   B --- Science Signaling 1937-9145 10
 
2014.12.31   A 10136 South African Journal of Industrial Engineering 2224-7890 15
2015.03.25   B --- South African Journal of Industrial Engineering 1012-277X 10
 
2014.12.31   A 10160 SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS 1542-7390 25
2015.03.25   B --- SPACE WEATHER-THE INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH AND APPLICATIONS 1539-4956 10
 
2014.12.31   A 10232 STRAIN 1475-1305 25
2015.03.25   B --- STRAIN 0039-2103 10
 
2014.12.31   A 10247 Structural Control & Health Monitoring 1545-2255 35
2015.03.25   B --- Structural Control & Health Monitoring 1545-2263 10
 

Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Rozporządzenia, komunikaty i obwieszczenia MNiSW (2014 i 2015)

Splendor, Expertus, cytowania

Lista czasopism
punktowanych 2014

wg wykazu
z 31 grudnia 2014
i korekty z 25 marca 2015