Wykaz czasopism punktowanych MNiSW 2015
(23 grudnia 2015) w systemie ExpertusWykaz opublikowany 23 grudnia 2015
- informacje i uwagi


W trakcie prac nad konwersją wykazu przeprowadziliśmy analizę zawartości danych posługując się metodą zastosowaną poprzednio do analizy danych z 17 września 2012, 21 grudnia 2012 i latach kolejnych (opis metody w publikacji w FBM).

Tak jak poprzednio natrafiliśmy na:
  1. błędne ISSN (nie spełniające warunków określonych przez issn.org),
  2. duplikaty czasopism (z różnymi ISSN, p-issn, e-issn, nieuwzględnianie zmian tytułów)
  3. inne usterki (niekonsekwencje)
  4. oraz sytuacje poprawne, lecz niejednoznaczne z uwagi na zbyt wąski zakres udostępnianych publicznie danych identyfikujących czasopismo


Ponadto na tegorocznym wykazie pojawiają następujące, niewystępujące poprzednio usterki:
  1. zapisy "(null)" w miejscu przeznaczonym na e-issn, co można interpretować jako błąd systemu informatycznego wykorzystywanego do tworzenia wykazu (błąd występuje w tzw. części B).
  2. puste strony w części B wykazu - od strony 65 do strony 93

Poniżej prezentujemy wyniki analizy po usunięciu zapisów "(null)" i pustych stron.
Uwaga: warto zauważyć, że część A wykazu posługuje się tylko numerem issn (bez określenia, czy jest to p-issn, czy e-issn) i można tam znaleźć zarówno p-issn, jak i e-issn, natomiast w cześci B i części C występuje dodatkowa kolumna oznaczona jako e-issn, w której w znakomitej większości przypadków w części B występuje błędny zapis "(null)", a ponadto na wykazie w miejscu issn może być podany e-issn, a kolumna e-issn może być pusta (przykład Polish Psychological Bulletin z numerem e-issn 1641-7844 podany jako issn i pustą kolumną na e-issn; uwaga - to czasopismo występuje dwukrotnie z różną punktacją; szczegóły poniżej).


Biorąc pod uwagę powyższe możemy stwierdzić, że wnioski przedstawione przez nas w publikacji w Forum Bibl. Med. 2012 R. 5 nr 1 (9) pozostają nadal aktualne i prosmy o szczególną uwagę podczas interpretacji raportów mechanizmu automatycznego przepunktowania publikacji z roku 2015.Błędny 10-znakowy numer issn

Wykaz Pozycja Tytuł issn e-issn Punkty
C 2436 Miteilungsblatt des Instituts fur soziale Bewegungen 10173-2471 10
błędny 10-znakowy issn (poprawny to: 0173-2471)
 Inne, błędne numery issn

Wykaz Pozycja Tytuł issn e-issn Punkty
C 325 Archaiologikon Deltion 0572-622X 10
C 3260 Romanistisches Jahrbuch 0800-3898 10
C 561 Blake/An Illustrated Quarterly 0160-628x 10
C 3934 Viking (Norsk arkeologisk årbok) 0332-608x 10
C 1116 E-Journal of Portuguese History 0645-6432 10
C 1146 Epidemiologia e Psichiatria Sociale 1121-189x 10
C 2154 Kunst + Architektur in der Schweiz 1421-086x 10
C 1944 Journal of Educational Sciences 1454-7668 10
C 387 Archivní časopis 0004-0393 10
C 167 Análise Social 0033-2573 10
C 3070 Revista de Filosofía 0034-8344 10
C 1483 Handelingen van het Genootschap voor geschiedenis, gesticht onder de benaming 'Société d'Émulation' te Brugge: driemaandelijks tijdschrift voor de studie van geschiedenis en oudheden 0070-0822 10
C 1816 Jaarboek van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 0070-3104 10
C 2883 Praktische Theologie: Nederlands tijdschrift voor pastorale Wetenschappen 0165-5411 10
C 2522 Naamkunde. Tijdschrift voor naamkunde in het Nederlands taalgebied 0167-5357 10
C 1228 Etudes Irlandaises 0183-997X 10
C 3431 SMT: Svensk Missionstidskrift/ Swedish Missiological Themes 0246-217X 10
C 1779 Irish Political Studies 0790-7181 10
C 123 American Journal of Philology 1892-8244 10Duplikaty issn

Wykaz Pozycja Tytuł issn e-issn Punkty
A 6045 JOURNAL OF ELECTRON MICROSCOPY 0022-0744 20
A 8028 Microscopy 0022-0744 25
to samo czasopismo
od 2013 tylko Microscopy issn 2050-5698, e-issn 2050-5701
[link]
[link]
 
A 2163 Ciencia e Tecnologia de Alimentos 0101-2061 15
A 3804 Food Science and Technology 0101-2061 15
to samo czasopismo; e-issn 1678-457X
 
A 430 ALCOHOL RESEARCH & HEALTH 1535-7414 35
A 431 Alcohol Research-Current Reviews 1535-7414 20
to samo czasopismo; od 2012 powinno być: Alcohol Research-Current Reviews
issn 2168–3492, e-issn 2169-4796
[link]
[link]
 
A 5499 Journal of Aerospace Computing Information and Communication 1940-3151 20
A 5501 Journal of Aerospace Information Systems 1940-3151 15
to samo czasopismo
[link]
 Identyczne tytuły

Wykaz Pozycja Tytuł issn e-issn Punkty
B 31 Acta Neophilologica 1509-1619 8
C 37 Acta Neophilologica 0567-784X 10
poz. B31: UWM
poz. C37: Uniwersytet w Lublanie
 
A 832 Anthropology Southern Africa 2332-3256 15
C 248 Anthropology Southern Africa 0258-0144 10
duplikat
[link]
 
A 2011 CHAOS 1054-1500 45
C 780 CHAOS 0108-4453 10
różne czasopisma
 
A 2059 Chemistry Education Research and Practice 1109-4028 35
C 785 Chemistry Education Research and Practice 1756-1108 10
duplikat
[link]
 
C 1503 Helikon 0017-9981 10
C 1504 Helikon 0017-999X 10
poz. C1503: Helikon. Rivista di tradizione e cultura classica; Rzym
poz. C1504: Budapeszt
 
A 5357 Irish Political Studies 0790-7184 15
C 1779 Irish Political Studies 0790-7181 10
duplikat: 0790-7181 jest błędnym numerem issn
 
A 7124 Journal of Studies on Alcohol and Drugs 1937-1888 30
C 2048 Journal of Studies on Alcohol and Drugs 0096-882X 10
duplikat
[link]
 
A 7615 Learning Media and Technology 1743-9884 35
C 2211 Learning Media and Technology 1358-1651 10
duplikat
[link]
 
C 2423 Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies. 1782-3404 10
C 2424 Millennium. Tijdschrift voor middeleeuwse studies. 0922-0887 10
najprawdopodobniej duplikat, czasop. 1782-3404 usunięte z wykazu w grudniu 2012,
w kolejnych wykazach pojawiło się ponownie
 
A 8474 Nordic Psychology 1901-2276 15
C 2598 Nordic Psychology 0029-1463 10
to samo czasopismo
[link]
 
B 1218 Polish Psychological Bulletin 1641-7844 15
C 2859 Polish Psychological Bulletin 0079-2993 10
duplikat, ponadto 1641-7844 jest numerem e-issn
 
A 9189 Poznan Studies in Contemporary Linguistics 1897-7499 15
C 2879 Poznan Studies in Contemporary Linguistics 0137-2459 10
duplikat
 
C 2942 Quaderni di Storia 0391-6936 10
C 2943 Quaderni di Storia 1722-5043 10
nie ustaliliśmy szczegółowych danych
 
A 9666 Review of Cognitive Linguistics 1877-9751 20
C 3040 Review of Cognitive Linguistics 1572-0268 10
duplikat
poz. A9666: to samo czasopismo po zmianie tytułu i issn
[link]
poz. C3040: Annual Review of Cognitive Linguistics (...-2009)
[link]
 
C 3260 Romanistisches Jahrbuch 0800-3898 10
C 3261 Romanistisches Jahrbuch 0080-3898 10
duplikat: 0800-3898 jest błędnym numerem issn
 
A 10539 Telos 0090-6514 15
C 3681 Telos 0213-084X 10
poz. A10539: USA
[link]
poz. C3681: Hiszpania
[link]
 
Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Dane źródłowe - dokumenty MNiSW (2015)

Splendor, Expertus, cytowania

Wykaz czasopism
punktowanych 2015

wg wykazu
z grudnia 2015