Wykaz czasopism i mat. konf. - komunikat MNiSW z 21 grudnia 2021 r.Wykaz czasopism i mat. konf. - komunikat MNiSW z 21 grudnia 2021 r.Wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych MEiN z 21 grudnia 2021 opublikowany komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 grudnia 2021 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został zaimplementowany w systemie Expertus i jest udostępniany użytkownikom od 7 stycznia 2022.
Wersja dostępna w systemie Expertus obejmuje także następujące zmiany w zakresie punktacji i dyscyplin czasopism wprowadzane 30 grudnia 2021 i 4 stycznia 2022.
Wraz z wykazem punktacyjnym udostępniamy mechanizm automatycznego przepunktowania publikacji z lat 2019-2021.

Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Wykaz czasopism i mat. konf.
21 grudnia 2021