Expertus® - automatyczna punktacja artykułów wg wykazu MEiNSystem Expertus® został rozbudowany o moduł automatycznego podłączania punktacji MEiN artykułom z czasopism i obecnie dostępne są dwie możliwości rejestracji punktacji:

  1. samodzielne nadawanie punktacji grupom publikacji w oparciu o wbudowany wykaz punktacyjny
  2. punktacja automatyczna z obsługą przypadków szczególnych w dotychczasowy sposób (w przypadku rozbieżności danych bibliograficznych i danych zawartych w wykazie czasopism MEiN, patrz - analizy wykazów w Aktualnościach)

Automatyczne nadawanie punktacji obsługuje wszystkie wykazy punktacyjne od 2012 roku, pozwala na pomijanie publikacji wykluczonych z punktacji, działa na zasadzie podobnej do funkcji automatycznego podłączanie dyscyplin czasopism