Punktacja wewnętrzna na poziomie autorów - współautorstwo hum./społ./telog. i nauk ścisłychModuł Expertus® Punktacja zapewniający rozliczanie punktacji wewnętrznej dla poszczególnych autorów publikacji wg zadeklarowanego procentowo wkładu pracy w powstanie publikacji umożliwia stosowanie różnej podstawy punktacyjnej dla współautorów publikacji w sytuacji, gdy jeden ze współautorów reprezentuje dyscyplinę należącą do dziedziny hum./społ./telog., a drugi dyscyplinę z dziedziny nauk ścisłych.
Ma to znaczenie w przypadkach przewidzianych w par. 12 ust. 5 rozporządzenia o ewaluacji (monografie, rozdziały).

Działanie modułu jest obecnie zgodne z metodą zastosowaną w module doradczym w ewaluacji, dostępnym w systemie Expertus® od czerwca 2019 r. i modyfikowanym na bieżąco.