Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021 [link do wykazu kategorii naukowych 2022].
Instytucje użytkujące system Expertus® już od połowy 2019 r. miały możliwość korzystania z modyfikowanego na bieżąco modułu doradczego oferującego następujące funkcje: