Opłaty za opublikowanie artykułu / wydanie monografii, źródło finansowaniaW systemie Expertus® możliwa jest rejestracja danych wynikających z rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on:


Szczegółowa instrukcja w serwisie technicznym