Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych oraz artystycznychNowe dyscypliny naukowe ogłoszone 27 października rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 r. (zmieniającym rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 r.) zostały zaimportowane do systemu Expertus® i są dostępne w danych drugiego okresu ewaluacyjnego tj. 2022-2025.
Zmiany dotyczą:

  1. zmian nazw dyscyplin (trzy przypadki)
  2. wprowadzenia nowych dziedzin i nowych dyscyplin (dwie nowe dziedziny, dziewięć nowych dyscyplin)
  3. klasyfikacji dyscypliny w innej niż dotychczas dziedzinie (jeden przypadek)


Wykaz zmian oraz dodatkowe informacje odnośnie do p. 2 powyżej w kontekście par. 12. ust. 5 rozporządzenia ewaluacyjnego w serwisie technicznym.

Dane źródłowe - rozporządzenie