Transport do PBN danych o opłatach za opublikowanie artykułu / wydanie monografiiSystem Expertus® przekazuje do PBN dane określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie danych przetwarzanych w Zintegrowanym Systemie Informacji o Szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on:


Transport danych możliwy jest wg dwóch schematów:
Expertus zapewnia także przesyłanie do PBN oraz import danych z plików zewnętrznych: Excel/Calc, csv, xml, pliki tekstowe.
Szczegółowa instrukcja w serwisie technicznym