Wykaz czasopism i mat. konf. - komunikat MEiN z 17 lipca 2023 r.Data opublikowania: 19 lipca 2023, data aktualizacji 20 lipca 2023.

Wykaz czasopism i mat. konf. - komunikat MEiN z 17 lipca 2023 r.Wykaz czasopism i materiałów konferencyjnych MEiN z 17 lipca 2021 opublikowany komunikatem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 lipca 2023 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych został zaimplementowany w systemie Expertus i jest udostępniany użytkownikom od 19 lipca 2023.
Wraz z wykazem punktacyjnym udostępniamy mechanizm automatycznego przepunktowania publikacji (patrz serwis techniczny).

Szczegóły dotyczące zakresu przepunktowania w serwisie technicznym - wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Wykaz czasopism i mat. konf.
17 lipca 2023