Oprogramowanie

Przegląd zastosowań systemu Expertus

W bibliotekach naukowych, ośrodkach informacji naukowej, działach nauki szkół wyższych i instytutów


W bibliotekach i innych placówkach wykorzystujących pakiet CDS/ISIS

Wybrane moduły systemu Expertus mogą być stosowane do obsługi dowolnych baz tworzonych w pakiecie CDS/ISIS

W wydawnictwach, bibliotekach i innych instytucjach opracowujących informacyjne bazy danych

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus - przegląd zastosowań