Kalkulator slotów dla osiągnięć naukowych 2019-2025data opublikowania kalkulatora: 30 października 2023
modyfikacja: 3 listopada, 6 listopada 2023

Kalkulator udziałów jednostkowych (slotów) i ich wartości punktowej dla osiągnięć naukowych 2019-2025.
Podane niżej paragrafy dotyczą rozporządzenia w sprawie ewaluacji (link u dołu strony).


Uwaga: w przypadku monografii i rozdziałów w monografii należy zawsze wskazywać podstawową wartość punktową tj. 200 (poziom II), 80 (poziom I) lub 20 (spoza wykazu). Premia dla nauk hum., społ., teol. zostanie naliczona automatycznie w trakcie obliczeń, także automatycznie zostanie zmodyfikowana wartość za redakcję, rozdział oraz przekład lub edycję naukową tekstów źródłowych.

Wyniki obliczeń:

Wypełnij dane o artykule, monografii lub rozdziale:
Czy finansowanie z NCN, FNP, NPPH, UE par. 15 ust. 1 pkt. 3 ?
tak
nie
Czy dyscyplina autora należy do dziedziny hum.,społ. lub teol.?
tak
nie
Liczba autorów w dyscyplinie (liczba k - par. 13):
Liczba autorów ogółem (liczba m - par. 13):Uwaga - zapoznaj się zawsze z danymi źródłowymi: obwieszczenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie ewaluacji jakości działalności naukowej


W systemie Expertus dostępna jest pełna wersja modułu obliczeniowego wraz z modułem doradczym i analitycznym. Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Kalkulator slotów 2019-2025

Czasopisma punktowane - wyszukiwarka 2023.07.17