Punktacja czasopism wg wykazu MNiSW 2024.01.05data opublikowania wyszukiwarki: 5 stycznia 2024
modyfikacja: 6 stycznia 2024
Uwaga: dostępne są także poprzednie wersja porównująca dane z 17 lipca 2023 i 21 grudnia 2021 oraz 3 listopada i 17 lipca 2023 (linki do wersji archiwalnych).

Ogólnodostępna wyszukiwarka obejmuje wykaz czasopism 2024.01.05 (bez konferencji). Identyfikatory czasopism podane są w wersji wykorzystywanej w systemie Expertus tj. z prefiksem Q i początkowymi zerami np. Q000544 zamiast 544. Możliwe jest zawężenie wyszukiwania do: wskazanej dysycpliny czasopisma, przypadków obniżonej punktacji czasopism (nowe czasopisma - nie występują, nie podwyższano także punktacji w stosunku do wykazu z 3 listopada 2023), a także do tych czasopism, którym zmieniono wykaz dyscyplin.Wpisz issn lub słowa z tytułu czasopisma:
bez zawężania
mniej pkt.
zmiana dyscyplin


Wyniki wyszukiwania - wykaz z 5 stycznia 2024:


Uwaga - zapoznaj się zawsze z danymi źródłowymi: Komunikat Ministra Nauki z dnia 5 stycznia 2024 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


W systemie Expertus dostępna jest pełna baza danych tj. czasopisma i konferencje wg stanu na 2024.01.05 i wykaz wydawców z 2021 r. Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Wykaz czasopism
z 5 stycznia 2024
- wyszukiwarka

Kalkulator slotów

Wykaz czasopism
z 3 listopada 2023
archiwum

- wyszukiwarka

Wykaz czasopism
z 17 lipca 2023
archiwum

- wyszukiwarka