Punktacja czasopism wg wykazu MEiN 2023.11.03data opublikowania wyszukiwarki: 9 listopada 2023
modyfikacja: 10 listopada 2023

Uwaga: dostępna także najnowsza wersja obejmująca dane z 5 stycznia 2024: [online]Ogólnodostępna wyszukiwarka obejmuje wykaz czasopism 2023.11.03 (bez konferencji). Identyfikatory czasopism podane są w wersji wykorzystywanej w systemie Expertus tj. z prefiksem Q i początkowymi zerami np. Q000544 zamiast 544. Możliwe jest zawężenie wyszukiwania do: wskazanej dysycpliny czasopisma, przypadków podwyższonej punktacji itp. (porównanie punktacji z 3 listopada 2023 i 17 lipca 2023), czasopism, którym zmieniono wykaz dyscyplin (z możliwością wyłączenia sytuacji, w których zmiana dotyczy jedynie usunięcia dyscypliny ochrona dziedzictwa i konserwacja zabytków).Wpisz issn lub słowa z tytułu czasopisma:
bez zawężania
nowe
zmiana pkt.
więcej pkt.
mniej pkt.
zmiana dyscyplin
zmiana dyscyplin (poza ochroną dziedzictwa ...)


Wyniki wyszukiwania - wykaz z 3 listopada 2023:


Uwaga - zapoznaj się zawsze z danymi źródłowymi: Komunikat Ministra Edukacji i Nauki z dnia 03 listopada 2023 r. o zmianie i sprostowaniu komunikatu w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych


W systemie Expertus dostępna jest pełna baza danych tj. czasopisma i konferencje wg stanu na 2023.11.03 i wykaz wydawców z 2021 r. Szczegóły w serwisie technicznym - wejście.

Splendor, Expertus, cytowania

Wykaz czasopism
z 5 stycznia 2024

- wyszukiwarka
Kalkulator slotów

Wykaz czasopism
z 3 listopada 2023
archiwum

Wykaz czasopism
z 17 lipca 2023
archiwum

- wyszukiwarka