Journal Citation Reports 2024 - aktualizacja poprzez API

Transport danych do PBN - publikacje bez oświadczeń ewaluacyjnych

Ranking online - zestawienia rankingowe
na podstawie dowolnego zapytania

Moduł doradczy w zakresie ewaluacji - wersja dla danych gromadzonych w innych systemach CRIS,
bazach wiedzy, repozytoriach

Raport samooceny PKA i inne zestawienia zbiorcze

Dane ewaluacyjne i efektywność - moduł kontrolny dla kierowników dyscyplin

Autor pierwszy, pierwszy-równorzędny, ostatni i korespondencyjny

Kolekcja repozytoryjna i dane badawcze

Czasopisma punktowane wg wykazu MNiSW z 5 stycznia 2024 / wyszukiwarka czasopism


Transport danych do PBN do 31.12.2023


Czasopisma punktowane wg wykazu MEiN z 3 listopada 2023 / wyszukiwarka czasopism


Kalkulator slotów


Czasopisma punktowane wg wykazu MEiN z 17 lipca 2023 / wyszukiwarka czasopism


Wykaz czasopism i konferencji MEiN z 17 lipca 2023


Integracja systemu Expertus z Web of Science Journal API (JCR)

Zaawansowane analizy statystyczne i wizualizacja

Transport do PBN danych o opłatach za opublikowanie artykułu / wydanie monografii

Nowa klasyfikacja dziedzin i dyscyplin naukowych oraz artystycznych

Opłaty za opublikowanie artykułu / wydanie monografii, źródło finansowania

Wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017-2021

Punktacja wewnętrzna na poziomie autorów - współautorstwo hum./społ./telog. i nauk ścisłych

Automatyczna punktacja artykułów wg wykazu MEiN

Moduł doradczy w ewaluacji 2022-2025

Wykaz czasopism i konferencji MEiN z 21 grudnia 2021


Wykaz czasopism i konferencji MEiN z 1 grudnia 2021

Wykaz wydawców MEiN jest dostępny w systemie Expertus

Nowa wersja modułu doradczego
w ewaluacji 2017-2021


Wykaz wydawców MEiN z 22 lipca 2021

Wykaz wydawców MEiN jest dostępny w systemie Expertus

Integracja systemu Expertus z PBN API


Porównanie wykazu 2021.02.18 z wykazami z grudnia 2019 oraz 2021.02.09
[wykaz z 18 lutego 2021 jest już dostępny w systemie Expertus]


Wykaz czasopism, mat. konf.
z 18 lutego 2021 dostępny w systemie Expertus


Wykaz czasopism, mat. konf.
z 9 lutego 2021 dostępny w systemie Expertus


Moduł doradczy w ewaluacji 2017-2021
rozporządzenie MNiSW z 31 lipca 2020


Moduł doradczy w ewaluacji - rozporządzenie MNiSW z 22 lutego 2019


Wykaz czasopism, mat. konf. i wydawców
z 20 grudnia 2019 dostępny w systemie Expertus


Wykaz czasopism i mat. konf. z 31 lipca 2019
dostępny w systemie Expertus


Wykaz czasopism i mat. konf.
31 lipca 2019


PBN 2.0 - komunikat OPI z 19 lipca 2019 r.


Ustawa 2.0 (z dnia 20 lipca 2018 r.),
ewaluacja 2017-2020


Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. [2013-2016]


Zaimplementowane wykazy punktacyjne MNISW
najnowszy wykaz czasopism, mat. konf. i wydawców
z 20 grudnia 2019,
wykaz czasopism i mat. konf. z 31 lipca 2019 (zastąpiony wykazem z 20 grudnia 2019)
wykaz wydawców monografii z 18 stycznia 2019 (zastąpiony wykazem z 20 grudnia 2019)
tzw. lista 4-letnia (2013-2016) ze stycznia 2017,
lista roczna 2016, 2015,
2014 (wraz z korektą z marca 2015),
2013, 2012.
Analizy wybranych wykazów MNiSW

grudzień 2019      lipiec 2019      grudzień 2015      marzec 2015      grudzień 2014      grudzień 2012      wrzesień 2012


Oprogramowanie

Expertus, bibliografia, bibliometria

Przegląd zastosowań systemu Expertus

Dorobek naukowy, punktacja, sprawozdawczość, raporty, bibliometria, rankingi, Ankieta Jednostki, cytowania, system dokumentacji projektów badawczych, bibliografie dziedzinowe, tezaurusy i inne. Szczegółowe informacje

Bibliografia publikacji, bibliometria, cytowania

Expertus® - system tworzenia bibliografii dorobku naukowego i bibliografii cytowań: statystyka i analiza bibliometryczna, rankingi, ocena parametryczna, cytowania, indeks Hirscha, punktacja Impact Factor, MNiSW - MNiI - KBN, punktacja wewnętrzna, ERIH i inne. Szczegółowe informacje

Bibliografia zawartości wydawnictw

Expertus® - system tworzenia bibliografii zawartości wydawnictw: baza bibliograficzna dokumentująca zawartość wydawnictw; podłaczanie abstraktów, pełnych tekstów, kolekcji czasopism elektronicznych; wyszukiwanie wspomagane tezaurusem. Szczegółowe informacje

Autokre@tywność SPIN - system przepływu informacji naukowej

Expertus®SPIN - system przepływu informacji naukowej: zintegrowany system informatyczny wspomagający proces konstruowania tematów badawczych oraz rozliczania wyników w oparciu o publikacje będące efektem badań. Baza danych tworzona i wykorzystywana przez pracowników naukowych oraz dział nauki.
Dostępna także wersja dokumentacyjna dla bibliotek.
Szczegółowe informacje

System tworzenia i obsługi tezaurusów

Specjalistyczny system tworzenia i obsługi tezaurusów od podstaw lub na podstawie wersji obcojęzycznej; zastosowanie w zaawansowanym przeszukiwaniu bibliografii dziedzinowych, baz zawartości czasopism i innych wydawnictw z określonej dziedziny. Szczegółowe informacje

Bazy CDS/ISIS na WWW

Udostępnianie baz CDS/ISIS w internecie: kompletne rozwiązania dla bibliotek oraz engine dla programistów. Szczegółowe informacje

Migracja bazy danych CDS/ISIS do postaci SQL

Automatyczna konwersja dowolnych baz danych CDS/ISIS do postaci SQL. Szczegółowe informacje

Bibliometria w bazach CDS/ISIS

Specjalne zastosowanie modułu bibliometrycznego do bibliografii tworzonych w systemie CDS/ISIS Szczegółowe informacje

Wypożyczalnia internetowa dla baz katalogowych CDS/ISIS

Obsługa wypożyczeń i rezerwacji książek poprzez internet Szczegółowe informacje

Bazy CDS/ISIS na płytach CD-ROM, DVD, pamięciach pendrive

System wyszukiwawczy do baz danych CDS/ISIS zapewniający działanie z nośników zewnętrznych bez instalacji w systemie Szczegółowe informacje

Baza lektur

Baza lektur dla studentów - obowiązkowych i rekomendowanych Szczegółowe informacje

Konwersja danych katalogowych

Specjalistyczne oprogramowanie konwersji baz CDS/ISIS do formatu marc21 Szczegółowe informacje

Zamiana opisów z edytora tekstu do internetowej bazy danych

Konwersja danych z edytora tekstu do internetowej bazy danych Szczegółowe informacje

Systemy obsługi i przetwarzania tekstowych baz danych

Pełna obsługa siatki haseł i artykułów encyklopedii; elektroniczne biblioteki norm; konwersje danych do postaci elektronicznej Szczegółowe informacje

Systemy mobilne

Systemy mobilne w bibliotekach i zastosowaniach przemysłowych Szczegółowe informacje

Splendor, Expertus, cytowania

Expertus